Privacyverklaring | Tandprothetische praktijk de Veluwe

Wij dragen zorg voor de privacy van bezoekers van onze website en van onze klanten. Hierdoor kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk te verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke

Tandprothetische praktijk de Veluwe
Sprengenweg 28-30
7314 ET Apeldoorn
KVK-nummer: 72516682

Privacy beleid

Wij, als Tandprothetische praktijk de Veluwe zijnde, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze cliënten. Daarom hebben wij een privacy beleid dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die u ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk.

Door het bezoeken van de website van Tandprothetische praktijk de Veluwe en door gebruik te maken van de diensten die Tandprothetische praktijk de Veluwe aanbiedt, verwerken we uw gegevens overeenkomstig de voorwaarden zoals in dit privacy statement opgenomen. Dit privacy statement is van toepassing op alle dienstverlening van Tandprothetische praktijk de Veluwe.

Persoonsgegevens

Om u verder te helpen is het noodzakelijk om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken. Verder verzamelen wij ook gegevens van het gebruik van uw computer waardoor wij een optimale service kunnen bieden. Hieronder vermelden wij onze doeleinden.

Doeleinden:

  • Verwerken van persoonsgegevens van patiënten en opdrachtgevers en tegenpartijen van opdrachtgevers om opdrachten uit te kunnen voeren (en te verbeteren) en het uitvoeren van de overeenkomst;
  • Verwerken van persoonsgegevens van leveranciers, cliënten en opdrachtgevers en tegenpartijen van opdrachtgevers om de (financiële) administratie te voeren;
  • Verwerken van personeelsgegevens om de personeelsadministratie te kunnen voeren.

Uw gegevens worden ook verwerkt voor statistische doeleinden, zoals onderzoek naar het gebruik van de website, zodat Tandprothetische praktijk de Veluwe in staat is de gebruiksvriendelijkheid van de website te verhogen.

Sociale media

Indien u met ons communiceert via één van onze social mediapagina’s, ontvangt Tandprothetische praktijk de Veluwe uw persoonsgegevens waaronder uw naam, uw telefoonnummer, uw woonplaats en uw e-mailadres. Alle gegevens worden opgeslagen die Tandprothetische praktijk de Veluwe middels de communicatie via social mediapagina’s ontvangt, bijvoorbeeld uw NAW-gegevens. Deze gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst.
Persoonsgegevens verstrekken aan derden in de Europees Economische Ruimte

Indien het noodzakelijk en verenigbaar is met het doel waarvoor uw gegevens reeds verzameld zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Dit is enkel in het geval indien wij u met uw uitdrukkelijke akkoord doorverwijzen aan een derde partij of ter uitvoering van de overeenkomst. Deze derde partijen kunnen een externe partij zijn waarmee wij samenwerken om onze dienstverlening te verbeteren ter uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn

Tandprothetische praktijk de Veluwe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In sommige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens dienen te bewaren ter voldoening aan de op ons rustende wettelijke bewaarplichten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens

U heeft het recht tot inzage van uw persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heeft u ook het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Hiervoor dient u contact op te nemen met Tandprothetische praktijk de Veluwe, dit kan via welkom@kunstgebitveluwe.nl of schriftelijk per post.

Beveiliging

Om uw persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft Tandprothetische praktijk de Veluwe beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van onze leden te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. Onze website is beveiligd met het SSL-certificaat. Tandprothetische praktijk de Veluwe heeft maatregelen getroffen om de IT-systemen veilig te kunnen gebruiken. De ruimtes waar je gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd. Verder is er ook een informatieveiligheidsbeleid.

Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

Laatste update: 29 september 2022